Náš tím

Predstavenie nášho tímu

MUDr. Hrubý Richard PhD, MBA

Hlavný lekár

Starostlivosť o pacienta s nádorovým ochorením je veľmi náročná, somatické, psychické, sociálne a spirituálne problémy pacientov s nádorovým ochorením sú špecifické v jednotlivých obdobiach vývoja nádorového ochorenia /obdobie bez príznakov, obdobie prvých príznakov, obdobie rozvinutých príznakov, obdobie liečby, obdobie zlepšenia alebo progresie ochorenia./, aby bola zabezpečená kvalitná ošetrovateľská starostlivosť, mal by mať ošetrovateľský tým dostatok odborných vedomostí o ochorení, jeho priebehu, ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj o psychike a vplyve ochorenia na prežívanie a správanie človeka. Starostlivosť o onkologického pacienta by mala byť individuálna, holistická, empatická a hlavne kvalitná. Táto starostlivosť sa realizuje aj na našej ambulancii.

ZVYŠOK TÍMU

PhDr. Kocsisová Hanka

vedúca zdravotná sestra

PhDr. Kočišová Hanka

Bc. Remišová Janka

zdravotná sestra

Bc. Remišová Janka

Mgr. Kocsis Lukáš

0

Vyšetrení pacientov

0

Zákrokov

0

Operácií

0

Objednaní sa online

TOP