KTO SME

Onkologická ambulancia Onkomed

Nádorové ochorenie sa stalo jedným z najzávažnejších ochorení posledných desaťročí. Trendy výskytu ochorení spôsobených zhubnými nádormi javia vzostup v celosvetovom rozsahu. V budúcich rokoch sa očakáva ďalší nárast nových a bývalých pacientov, a to nielen preto, že sa počtom zvyšuje populácia staršieho veku, ale aj preto, lebo pokrokom v diagnostike a liečbe vzrastá počet vyliečených a prežívajúcich pacientov.

Starostlivosť o pacienta s nádorovým ochorením je veľmi náročná, somatické, psychické, sociálne a spirituálne problémy pacientov s nádorovým ochorením sú špecifické v jednotlivých obdobiach vývoja nádorového ochorenia /obdobie bez príznakov, obdobie prvých príznakov, obdobie rozvinutých príznakov, obdobie liečby, obdobie zlepšenia alebo progresie ochorenia./, aby bola zabezpečená kvalitná ošetrovateľská starostlivosť, mal by mať ošetrovateľský tým dostatok odborných vedomostí o ochorení, jeho priebehu, ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj o psychike a vplyve ochorenia na prežívanie a správanie človeka. Starostlivosť o onkologického pacienta by mala byť individuálna, holistická, empatická a hlavne kvalitná. Táto starostlivosť sa realizuje aj na našej ambulancii.

MUDr. Richard Hrubý, PhD, MBA

PhDr. Anna Kocsisová

Bc. Jana Remišová

TOP