KTO SME

Onkologická ambulancia Onkomed

Nádorové ochorenie sa stalo jedným z najzávažnejších ochorení posledných desaťročí. Trendy výskytu ochorení spôsobených zhubnými nádormi javia vzostup v celosvetovom rozsahu. V budúcich rokoch sa očakáva ďalší nárast nových a bývalých pacientov, a to nielen preto, že sa počtom zvyšuje populácia staršieho veku, ale aj preto, lebo pokrokom v diagnostike a liečbe vzrastá počet vyliečených a prežívajúcich pacientov.

Starostlivosť o pacienta s nádorovým ochorením je veľmi náročná, somatické, psychické, sociálne a spirituálne problémy pacientov s nádorovým ochorením sú špecifické v jednotlivých obdobiach vývoja nádorového ochorenia /obdobie bez príznakov, obdobie prvých príznakov, obdobie rozvinutých príznakov, obdobie liečby, obdobie zlepšenia alebo progresie ochorenia./, aby bola zabezpečená kvalitná ošetrovateľská starostlivosť, mal by mať ošetrovateľský tým dostatok odborných vedomostí o ochorení, jeho priebehu, ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj o psychike a vplyve ochorenia na prežívanie a správanie človeka. Starostlivosť o onkologického pacienta by mala byť individuálna, holistická, empatická a hlavne kvalitná. Táto starostlivosť sa realizuje aj na našej ambulancii.

PhDr. Kocsisová Anna

Hlavná sestra

041/511046

PhDr. Kocsisová Anna

Hlavná sestra

041/511046

PhDr. Kocsisová Anna

Hlavná sestra

041/511046

OBJEDNAJTE SA U NÁS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupi

TOP