Náš tím

Predstavenie nášho tímu

MUDr. Dagmar Mazalová

Hlavný lekár

Starostlivosť o pacienta s nádorovým ochorením je veľmi náročná, somatické, psychické, sociálne a spirituálne problémy pacientov s nádorovým ochorením sú špecifické v jednotlivých obdobiach vývoja nádorového ochorenia /obdobie bez príznakov, obdobie prvých príznakov, obdobie rozvinutých príznakov, obdobie liečby, obdobie zlepšenia alebo progresie ochorenia./, aby bola zabezpečená kvalitná ošetrovateľská starostlivosť, mal by mať ošetrovateľský tým dostatok odborných vedomostí o ochorení, jeho priebehu, ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj o psychike a vplyve ochorenia na prežívanie a správanie človeka. Starostlivosť o onkologického pacienta by mala byť individuálna, holistická, empatická a hlavne kvalitná. Táto starostlivosť sa realizuje aj na našej ambulancii.

0

Vyšetrení pacientov

0

Zákrokov

0

Operácií

0

Objednaní sa

TOP