Špecializácia

 • onkologická liečba cytostatická (chemoterapia), hormonálna, symptomatická
 • poradenstvo pre rizikových pacientov
 • predpis zdravotných pomôcok a kúpeľnej liečby

Ordinujúci lekár

MUDr. Dagmar Mazalová (ovláda anglický a nemecký jazyk)

Vyšetrenie

 • je potrebné si priniesť preukaz poistenca, výmenný lístok
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu (prepúšťacia správa, histológia)
 • cytostatická liečba je poskytovaná priamo v Gamamede
 • alternatívnu liečbu neposkytujeme
 • možnosť konzultácií pre rodinného príslušníka
 • podľa vlastného uváženia, hlavne u starších ľudí, je vhodné prísť so sprievodom

Diagnostika

Diagnostika sa stanovuje na základe histologického výsledku,CT,MR vyšetrenia a vyšetrenie onkomarkerov

Cenník

Bodová hodnota jednotlivého výkonu je stanovená v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z.z. zo dňa 04.05.2005 o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť – celý zoznam s bodovým ohodnotením je k dispozícii na nahliadnutie v ambulancii ( príloha Nariadenia : Zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty)

 • Iniciálne odborné vyšetrenie pac. s onkolog. Ochorením (3286-1200b)

  40€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Kontrolné vyšterenie pacienta po onkologickej liečbe (3306- 350b)

  11,60€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Kompletná preventívna onkologická prehliadka s dokumentáciou(3303-350b)

  11,60€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Odber venóznej krvi do uzavretého systému-infekčný mat. (250b- 150b)

  5€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Odber venóznej krvi do uzavretého systému (250a- 80b)

  2,70€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Vyšetrenie pac. pred prvým podaním chemoterapie (3278- 800b)

  26,60€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Vyšetrenie pac. pred ďalším podaním chemoterapie (3288-450b)

  15€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Vyšetrenie pac. pri relapse alebo progresii (3289- 1000b)

  33,20€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Informovanie pac. o plánovanej chemoterapii (3290- 250b)

  80,30€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Psychopohovor s pacientom (3291- 300b)

  10€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Psychopohovor s pacientom pri progresii (3292- 450b)

  15€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Riedenie cytostatík-za každú ampulu (3294- 120b)

  4€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Indikovanie transfúznej liečby (3295- 200b)

  6,70€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Indikovaniepodania imunomodulátorov (3296- 350b)

  11,60€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Indikovanie prvej chemoterapie s výpočtom dávok (3297- 500b)

  16,60€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Indikovanie chemoterapie pri obzvlášť zložitej diagnóze (3298- 2500b)

  83€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Aplikácia chemoterapie pumpou (3299- 200b)

  6,70€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Ošetrenie centrálneho venózneho katetra (3307- 150b)

  5€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Indikovanie antiemetickej liečby (3308- 200b)

  6,70€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Rada-poskytnutie informácií o zdravotnom stave (1- 80b)

  2,70€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Rozbor aplánovanie cielených terapeutických postupov (10-180b)

  6€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov (15b- 120b)

  4€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Podrobná lekárska správa (78- 180b)

  6€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Infúzia s cytostatikom (278-440b)

  14,60€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Infúzia nad 30min. (272- 280b)

  9,30€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Infúzia do 30 min. (271- 200b)

  6,70€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Subcutánna, intramuskulárna injekcia (252- 70b)

  2,30€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Intravenózna injekcia (253- 100b)

  33,30€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €
 • Zavedenie venózneho katetra (260a- 150b)

  5€
  Cena pre poistencov zdr.poisťovní VŠZP, Dôvera, Union: 0 €

Hodnota bodu pre samoplatiteľa

 • Cena bodu pri zdravotníckych výkonoch

  cena v €
 • Ambulantné výkony

  0,0332 € / 1 bod

Cena poskytnutých liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov Skutočná nákupná cena (hodnota liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a protetických výrobkov sa pripočíta k ambulantnému vyšetreniu alebo k vyšetreniam SVaLZ) Cena zdravotníckych výkonov je kalkulovaná v zmysle Z. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

Diagnostika a liečba

diagnostiku a liečbu pacientov s onkologickými ochoreniami

Liečba nádorov

komplexnú liečbu zhubných nádorov formou ambulantnej, konziliárnej a dispenzárnej starostlivosti

Chemoterapia

aplikáciu chemoterapeutickej, biologickej a hormonálnej liečby

Aplikácia liečiv

aplikáciu liečiv intravenózne, intramuskulárne, subkutánne

Vyšetrenia

zavádzanie periférnych kanýl pred kontrastným vyšetrením

Biologický materiál

odber krvi a iného biologického materiálu /na biologické, hematologické, serologické a iné vyšetrenia

TOP