KTO SME

Onkologická ambulancia Onkomed

Nádorové ochorenie sa stalo jedným z najzávažnejších ochorení posledných desaťročí. Výskyt ochorení spôsobených zhubnými nádormi je na vzostupe v celosvetovom rozsahu. V budúcich rokoch sa očakáva ďalší nárast nových aj bývalých pacientov. Nielen preto, že sa počtom zvyšuje populácia staršieho veku, ale aj preto, že pokrokom v diagnostike a liečbe vzrastá počet vyliečených a prežívajúcich pacientov.

Starostlivosť o pacienta s nádorovým ochorením je veľmi náročná. Somatické, psychické, sociálne a spirituálne problémy pacientov s nádorovým ochorením sú špecifické v jednotlivých obdobiach vývoja nádorového ochorenia (obdobie bez príznakov, obdobie prvých príznakov, rozvinutých príznakov, obdobie liečby, zlepšenia alebo progresie ochorenia). Aby bola zabezpečená kvalitná ošetrovateľská starostlivosť, mal by mať ošetrovateľský tým dostatok odborných vedomostí o ochorení, jeho priebehu, ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj o psychike a vplyve ochorenia na prežívanie a správanie človeka. Starostlivosť o onkologického pacienta by mala byť individuálna, holistická, empatická a hlavne kvalitná. Takáto starostlivosť sa realizuje aj v našej ambulancii.

Ambulancia klinickej onkológie realizuje:

•       Iniciálne odborné vyšetrenie pacienta  s onkologickým ochorením
•       Kontrolné vyšterenie pacienta po onkologickej liečbe
•       Kompletnú preventívnu onkologickú prehliadku s dokumentáciou
•       Odber venóznej krvi do uzavretého systému
•       
Odber venóznej krvi do uzavretého systému

ORDINUJE

MUDr. Dagmar Mazalová
(ovláda anglický a nemecký jazyk)

OBJEDNAJTE SA U NÁS

Naša špecializovaná ambulancia je pripravená vám asistovať v liečbe, diagnostike, poradenstve pre rizikových pacientov a predpisoch zdravotných pomôcok a kúpeľnej liečby. Dohodnite si konkrétny termín a čas vašej návštevy.

TOP